fbpx
Sleva

Rozvíjení hudební kreativity – Ableton LIVE

4 200 

KURZ JE ZATÍM V PŘÍPRAVĚ A NENÍ MOŽNÉ SE NA NĚJ PŘIHLÁSIT

Webinář
Akreditace Ministerstva školství  –
MSMT- 704/2021-2-107

V průběhu 16 lekcí s odbornými instruktory a dalších doplňujících vzdělávacích videí se účastníci kurzu postupně naučí zacházet s počítačem, DAW programem a MIDI kontrolerem tak, aby byli schopni vést své studenty k hudební kreativitě, improvizaci a tvořivému vnímání hudební teorie.

Počítače již dlouhou dobu pomáhají pedagogům se vzděláním začínajících a pokročilých  studentů hudby. Digitalizace hudební výchovy se ale s úspěchem uplatňuje i na základních a středních školách, kde hudba není hlavním studijním oborem. Díky počítačům, MIDI protokolu a zvukovému rozhraní může do kreativního hudebního světa vstoupit téměř každý, kdo o to má zájem, a prostřednictvím vlastní tvorby tak daleko lépe porozumět tomu, co se v hudbě děje a z čeho se hudba skládá.

 

Start: Připravuje se
Délka kurzu: 16 hodin
Časový rozvrh: 4 pracovní dny – 8 x 90 min.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních, středních a uměleckých školských zařízení

Katalogové číslo: - Kategorie:

Prostředí DAW Softwaru Ableton Live
Jaký je rozdíl mezi MIDI a audio
Programování a nahrávání MIDI
Programování a nahrávání rytmu
Používání a úprava přednahraných smyček (audio loopů)
Úprava MIDI not a používání různých MIDI efektů
Používání virtuálních nástrojů v Ableton Live
Používání Sampleru v Ableton Live
Nahrávání audio záznamu
Vytvoření jednoduchého aranžmá
Pravidla mixu – jak mixovat v Ableton Live
Export hotové skladby
Jak lze využít DAW software Ableton Live při kreativní výuce hudební výchovy
Jak lze využívat DAW software při výuce improvizace a rozvíjení muzikálnosti u studentů
Jak používat DAW k tréniku vlastních hudebních dovedností
Jak využívat DAW k analýze hudebního materiálu

Výuka je rozdělena na 90 minutové bloky.
Během jednoho dne budou realizovány dva 90 minutové bloky s hodinovou pauzou mezi nimi a prostorem pro dotazy.
Realizace 16 hodinového školení je rozdělena do 4 pracovních dnů – 4 x 2 bloky po 90 minutách.
Prezenční listina je nahrazena printscreenem přihlášených účastníků.
Kurzy jsou prováděny ve virtuální třídě přes aplikaci ZOOM.
Pozvánku do této třídy včetně pokynů pro připojení obdrží účastníci kurzu nejpozději 30 minut před začátkem prvního bloku

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Meeting ID, pomocí kterého se přihlásíte do virtuální třídy, je platný po celou dobu kurzu a zároveň umožní instalaci aplikace Zoom na vašem počítači
Pro účast na kurzu můžete použít počítač, ipad, tablet nebo mobilní telefon (Android, iOS, Windows, OSX apod.)
Chcete-li spustit Zoom v telefonu, nejprve instalujte aplikaci a pro účast pak stačí do horního pole zkopírovat vaše Meeting ID a přihlásit se
Videozáznamy lekcí budou dostupné na webu www.musartedo.com v sekci Online studium.
Přístup k video záznamům celého online kurzu je časově neomezený.

Realizace 16 hodinového školení se rozdělí do 4 pracovních dnů – 4 x 2 bloky po 90 min.
Výuka bude probíhat od 10:00 do 14:00 hod.
Termín kurzu: Připravuje se

16 vyučovacích hodin po 45 minutách s odborným instruktorem
Profesionální feedback odborného instruktora
Videozáznamy lekcí a časové neomezený přístup k nahrávkám
Video tutoriály v češtině - Ableton Live, sound design

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních, středních a uměleckých školských zařízení


 učitelé odborných předmětů o učitelé odborných uměleckých předmětů

 učitelé všeobecných předmětů

 učitelé odborného výcviku

 učitelé praktického vyučování

Úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího programu. Podmínky certifikace:


 minimálně 80% účast na kurzu
Vytvoření vlastní hudební skladby v Ableton Live o délce 2 až 3 minuty v libovolném žánru

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.
pavel portet
Pavel Kalina
Zakladatel, ředitel a instruktor školy Musartedo.
Věnuje se hudbě více jak 50 let. Od 5 let hraje na klavir, vystudoval skladbu a klavír na Pražské konzervatoři, zúčastnil se mezinárodních vzdělávacích projektů v oblasti hudební produkce ve Francii, Polsku a Portugalsku.
V současné době působí jako hudební skladatel a producent. V roce 2015 založil soukromou hudebni školu Musartedo, která se zabývá vzděláváním v oblasti hudební elektronické tvorby a DJingu.
Od svého vzniku škola spolupracuje se společnostmi a institucemi na mezinárodní úrovni a je první českou školou, která umožňuje svým studentům nákup EDU licencí hudebního softwaru.
Pavel Kalina vytvořil v Česku nový koncept výuky prezenční formou v režimu hands-on, což znamená, že každý student pracuje v průběhu výuky na vlastní pracovní stanici s plně vybaveným produkčním zařízením. Díky ní se studenti rychle učí, i v případě, že vstupují do šlkoly Musartedo bez předcházejících hudebních zkušeností.
Nástroje: klavir, kytara
Ocenění:
Versailles čestná plaketa
Cena Alfreda Radoka za hudbu k divadelní hře Očištění
Zlaté CD Supraphonu za skladbu Mixolydian song

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.

V rámci našich DVPP kurzů jsme pro Vás připravili 10 vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky ŠABLON. Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanovených výzvou.

 

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.