fbpx

Moderní způsoby výuky hudební nauky

2 100 

KURZ JE ZATÍM V PŘÍPRAVĚ A NENÍ MOŽNÉ SE NA NĚJ PŘIHLÁSIT

Webinář
Akreditace Ministerstva školství  –
MSMT- 704/2021-2-107

Začněte vyučovat hudbu pomocí nových technologií.
Počítače, DAW softwary a MIDI kontrolery vám pomohou změnit výuku hudební teorie v kreativní proces.
Učte své studenty tvořit jednoduché skladby, rytmy nebo analyzovat hudbu.

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s pokrokovými a efektivními metodami ve vzdělávání hudby.

Start: Připravuje se
Délka kurzu: 8 hodin
Časový rozvrh: 2 pracovní dny – 4 x 90 min.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních, středních a uměleckých školských zařízení

Katalogové číslo: - Kategorie:

Co je DAW software a jak jej můžeme využít při výuce hudební nauky
Jak se liší DAW Ableton Live od DAW FL Studio
Výuka hudební výchovy pomocí vytváření jednoduchých skladbiček
Potřebné vybavení k výuce pomocí DAW softwaru
DAW Software jako praktický pomocník při výuce hudby
Analytické možnosti DAW - vytvářejte si sami své výukové nástroje
Jak vyučovat teorii rytmu pomocí DAW
Jak vyučovat stupnice pomocí DAW
Jak vyučovat harmonické funkce a akordy pomocí DAW
Jak vysvětlovat pomocí DAW hudební aranžmá skladby
Další analytické nástroje pro rozpoznání tóniny, extrahování melodie nebo akordů z audio záznamu
Výhody uplatňování DAW při výuce hudební nauky - návrat ke Komenského principu Škola hrou
Co získáme - Podpora kreativity u začínajících malých muzikantů
Co ještě získáme - Důsledné a názorné pochopení, jak vlastně hudba funguje a z čeho se skládá

Výuka je rozdělena na 90 minutové bloky.
Během jednoho dne budou realizovány dva 90 minutové bloky s hodinovou pauzou mezi nimi a prostorem pro dotazy.
Realizace 8 hodinového školení je rozdělena do 2 pracovních dnů – 2 x 2 bloky po 90 minutách.
Prezenční listina je nahrazena printscreenem přihlášených účastníků.
Kurzy jsou prováděny ve virtuální třídě přes aplikaci ZOOM.
Pozvánku do této třídy včetně pokynů pro připojení obdrží účastníci kurzu nejpozději 30 minut před začátkem prvního bloku

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Meeting ID, pomocí kterého se přihlásíte do virtuální třídy, je platný po celou dobu kurzu a zároveň umožní instalaci aplikace Zoom na vašem počítači
Pro účast na kurzu můžete použít počítač, ipad, tablet nebo mobilní telefon (Android, iOS, Windows, OSX apod.)
Chcete-li spustit Zoom v telefonu, nejprve instalujte aplikaci a pro účast pak stačí do horního pole zkopírovat vaše Meeting ID a přihlásit se
Videozáznamy lekcí budou dostupné na webu www.musartedo.com v sekci Online studium.
Přístup k video záznamům celého online kurzu je časově neomezený.

Realizace 8 hodinového školení se rozdělí do 2 pracovních dnů – 2 x 2 bloky po 90 min.
Výuka bude probíhat od 10:00 do 14:00 hod.
Termín kurzu: Připravuje se

8 vyučovacích hodin po 45 minutách s odborným instruktorem
Profesionální feedback odborného instruktora
Videozáznamy lekcí a časové neomezený přístup k nahrávkám

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních, středních a uměleckých školských zařízení


 učitelé odborných předmětů o učitelé odborných uměleckých předmětů

 učitelé všeobecných předmětů

 učitelé odborného výcviku

 učitelé praktického vyučování

Úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího programu. Podmínky certifikace:


 minimálně 80% účast na kurzu

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.
pavel portet
Pavel Kalina
Zakladatel, ředitel a instruktor školy Musartedo.
Věnuje se hudbě více jak 50 let. Od 5 let hraje na klavir, vystudoval skladbu a klavír na Pražské konzervatoři, zúčastnil se mezinárodních vzdělávacích projektů v oblasti hudební produkce ve Francii, Polsku a Portugalsku.
V současné době působí jako hudební skladatel a producent. V roce 2015 založil soukromou hudebni školu Musartedo, která se zabývá vzděláváním v oblasti hudební elektronické tvorby a DJingu.
Od svého vzniku škola spolupracuje se společnostmi a institucemi na mezinárodní úrovni a je první českou školou, která umožňuje svým studentům nákup EDU licencí hudebního softwaru.
Pavel Kalina vytvořil v Česku nový koncept výuky prezenční formou v režimu hands-on, což znamená, že každý student pracuje v průběhu výuky na vlastní pracovní stanici s plně vybaveným produkčním zařízením. Díky ní se studenti rychle učí, i v případě, že vstupují do šlkoly Musartedo bez předcházejících hudebních zkušeností.
Nástroje: klavir, kytara
Ocenění:
Versailles čestná plaketa
Cena Alfreda Radoka za hudbu k divadelní hře Očištění
Zlaté CD Supraphonu za skladbu Mixolydian song

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.

V rámci našich DVPP kurzů jsme pro Vás připravili 10 vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky ŠABLON. Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanovených výzvou.

 

REGISTRACE

Registrujte se na kurz prostřednictvím našich webových stránek. Vyplňte registrační formulář a uveďte IČ vzdělávací instituce. Platbu proveďte převodem oproti vystavené faktuře. Nepřehlédněte! Registrace je platná až po zaplacení školného.