fbpx
Back

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Naše kurzy jsou zaměřeny na podporu pedagogů, kteří se chtějí dále vzdělávat v oblasti online výuky a tvorby vizuálního obsahu, a na podporu pedagogů vyučujících hudbu na ZŠ, ZUŠ, středních školách a na zájmovém vzdělání.

V rámci našich DVPP kurzů jsme pro Vás připravili 10 vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky ŠABLON. Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanoveným výzvou.

Výuku kurzů DVPP poskytujeme formou online i prezenční formou.
Všechny naše kurzy jsou akreditované pro Šablony.

Naše akreditace

Akreditace vzdělávací institucí u MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MSMT- 4756:2021-1

Akreditace kurzů v systému DVPP

Proč využívat vzdělávací programy školy Musartedo?

• Výuku kurzů poskytujeme formou online i prezenční formou. 

• Při výuce používáme nejmodernější hardwarové zařízení a software na tvorbu hudby. Z tohoto důvodu je třída školy vybavena počítači Apple iMac tak, aby byla studentům umožněna výuka hands-on.

• Tým školy je složen z profesionálních hudebníků a pedagogů, hudebních producentů

• Všechny online kurzy nahráváme a studující pedagogové k nim získávají časově neomezený přístup k pozdějšímu opakování. K záznamům kurzů získávají přístup i studující pedagogové prezenčních kurzů. 

• Kurzy jsou podporovány dalšími video tutoriály, které byly vytvořeny nad rámec synchronní online výuky a prezenční výuky a slouží k lepšímu a efektivnějšímu zvládnutí probírané látky.

• Součástí každého vzdělávání jsou kvalitní studijní podkladové materiály formou videa nebo pdf.

• Pro každý prezenční kurz využíváme pohodlné a reprezentativní prostory.

• Sledujeme aktuální trendy a reagujeme na ně