fbpx
Back

Rekvalifikační kurzy jsou vzdělávací kurzy, jejichž absolvováním získáte novou kvalifikaci. Mohou je pořádat pouze ty vzdělávací instituce, které mají příslušné akreditace MŠMT ČR nebo MPSV ČR. 

Akreditované rekvalifikační kurzy “Mistr Zvuku v audiovizi“. Akreditace Ministerstva školství  – MSMT-33541/2019-1/378

Naše dva kurzy Mistr zvuku v audiovizi se zaměřením na Ableton Live a Logic pro X jsou akreditovány jako rekvalifikační kurzy. Jsme nyní jediná škola, která nabízí rekvalifikační program v oboru hudební producent.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získají studenti osvědčení o rekvalifikaci. Osvědčení má neomezenou platnost na území celé ČR a je uznáváno i v řadě okolních států EU.

Rekvalifikační kurz zdarma – proplacení Úřadem práce 

Rekvalifikační kurz mohou osoby evidované na úřadu práce absolvovat zcela zdarma. Rekvalifikační kurz, který si uchazeč nebo uchazečka vybere, tzv. zvolenou rekvalifikaci, může úřad práce proplatit.

JAK POSTUPOVAT, MÁTE-LI ZÁJEM O PROPLACENÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU ÚŘADEM PRÁCE ČR? 

1. Na webových stránkách www.mpsv.cz si stáhněte formulář s názvem Zájem o zvolenou rekvalifikaci.
2. Zaregistrujte se na našem webu na jeden z akreditovaných kurzů, jako způsob úhrady uveďte “platbu přes úřad práce”.
3. Na základě vyplněné registrace si u nás osobně vyzvedněte originál Potvrzení o ceně rekvalifikačního kurzu a toto potvrzení spolu s vyplněným formulářem Zájem o zvolenou rekvalifikaci zaneste na příslušný Úřad práce nejméně 40 dní před začátkem kurzu.
4. Vaši žádost o zvolenou rekvalifikaci Úřad práce posoudí a v případě kladného výsledku schválí. Hodně štěstí!